Výuka tělesné výchovy v období 14.2. – 25.2. 2022

Na základě rozhodnutí krizového štábu MFF UK bude výuka tělesné výchovy (NTVY015, NTVY017 a NTVY006) od 14. 2. 2022 do 25. 2. 2022 probíhat v souladu s opatřeními ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 na MFF UK DISTANČNĚ.

Prezenci ve výuce TV v období 14. – 25. 2. 2022 bude možné získat buď zasláním GPX souboru s aktivitou, která splňuje předem stanovené požadavky nebo účastí na online výuce.

Podrobné informace najdete zde: GPX soubor, on-line výuka