Výuka od 28. 2. 2022

S ohledem na vývoj hygienické situace je na MFF UK obnovena výuka TV v prezenční formě počínaje dnem 28. února 2022.