Zdravotní tělesná výchova

Výuka je pojata jako pomalá forma cvičení, kde je kladen důraz na kvalitu provedení jednotlivých cviků. Využívají se nejrůznější balanční, posilovací a relaxační pomůcky, jako je BOSU, overball, zátěže, činky, gumičky, expandery, TOGU,  stepy apod. Obsah jednotlivých lekcí se střídá, ale vždy je zařazeno kvalitní protažení všech svalových skupin, následné posílení konkrétních svalových skupin v několika opakování a finální strečink. Zdravotní TV je určena zejména pro studenty se zdravotním oslabením.