Zdravotní tělesná výchova

Výuka je pojata jako pomalá forma cvičení, kde je kladen důraz na kvalitu provedení jednotlivých cviků. Využívají se nejrůznější balanční, posilovací a relaxační pomůcky, jako je overball, zátěže, činky, gumičky, expandery, TOGU apod. Obsah jednotlivých lekcí se střídá, ale vždy je zařazeno kvalitní protažení všech svalových skupin, následné posílení konkrétních svalových skupin v několika opakování a finální strečink. Zdravotní TV je určena zejména pro studenty se zdravotním oslabením.

Cvičení probíhá bez obuvi.