Matfyzácká výzva II.

Jarní termín Matfyzácké výzvy je tady 🙂  Každý, kdo ve svém volném čase aktivně sportuje je v našich očích vítěz! Nejaktivnější z Vás budou navíc odměněni, ale všichni budete určitě odměněni lepší náladou a pevnějším zdravím.

propozice: Matfyz v pohybu 2021

Výuka TV v letním semestru

Výuka Tělesné výchovy (NTVY015, NTVY017 a NTVY006) a zápočtové požadavky v LS 2020/21.

Výuka tělesné výchovy bude v letním semestru 2020/21 probíhat v souladu s protiepidemickým systémem ČR (PES) a v souladu s opatřeními ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 na MFF UK.

 

Přihlašování na sportovní lekce najdete v záložce výuka.

Podmínky zakončení předmětů NTVY015, NTVY017 a NTVY006

Continue reading

Matfyz v pohybu skončil, ale …

Dne 20.12.2020 byla oficiálně ukončena sportovní akce “ Matfyz v pohybu“.

Pro studentky a studenty, kteří mají zájem splnit podmínky zápočtu zájmové TV, dané touto akcí, bude export dat nadále umožněn až do 10.1.2021 !

KTV děkuje všem, kteří se této sportovní akce zúčastnili, přispěli svými výkony a hlavně se udržovali v kondici a posílili své zdraví. Vyhlášení výsledků proběhne v jarních měsících nového roku 2021, podle možností, vzhledem k epidemiologické situaci.

KTV přeje akdemické obci Matfyzu klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 2021.

Sportovní akce „Matfyz v pohybu“

(sportovní akce pod záštitou děkana MFF UK)

MFF UK , KTV vyhlašují sportovní akci „Matfyz v pohybu“, jako náhradu za zrušený děkanský sportovní den 12.11.2020.

Tato sportovní akce reaguje na současnou epidemiologickou situaci, kdy z důvodů nařízení vlády ČR všechny sportovní aktivity MFF UK obvykle organizované pro studenty a zaměstnance byly zrušeny.

Soutěžní období :  12.11 – 20.12. 2020

Zúčastnit se mohou všichni studenti, zaměstnanci a absolventi MFF UK.

V čem se bude soutěžit?

Continue reading