Zápis studentů na TV v LS 2023/24

Elektronická registrace na letní semestr 2023/24 pro studenty všech ročníků, kteří nenavštěvovali tělesnou výchovu v ZS 2023/24, bude spuštěna na webu katedry TV v neděli 04. 02. 2024 v 09:00.

Vyhláška pro studenty 1.ročníku Bc. studia v akademickém roce pro letní semestr 2023/24
Studenti, si nejprve zapíší v SIS pro letní semestr 2023/24 předmět Tělesná výchova II (kód předmětu NTVY015), resp. Tělesná výchova IV (kód předmětu NTVY017-toplatí pouze pro studenty, kterým byl předmět TV uznán z minulého studia). Dále mají povinnost, registrovat se na konkrétní sportovní odvětví na stránkách KTV Elektronická registrace. Vybírat mohou POUZE z lekcí, určených pro zvolený studijní OBOR
https://ktv.mff.cuni.cz/vyuka/1-rocnik-mfiu/


Vyhláška pro studenty 2.ročníku Bc. studia v akademickém roce pro letní semestr 2023/24Studenti, kteří mají v SIS v letním semestru 2023/24 zapsaný předmět Tělesná výchova nebo Zájmová tělesná výchova mají povinnost registrovat se na konkrétní sportovní odvětví.Studenti se hlásí POUZE na aktivity určené pro druhé ročníky.
https://ktv.mff.cuni.cz/vyuka/2-rocnik-mfiu/

Vyhláška pro studenty 3. a vyšších ročníků Bc. studia, pro studenty NMgr. a Dr.studia v akademickém roce pro letní semestr 2023/24
Studenti, kteří mají v letním semestru 2023/24 zapsaný předmět Tělesná výchova nebo Zájmová tělesná výchova mají povinnost registrovat se na konkrétní sportovní odvětví.Studenti se hlásí POUZE na aktivity určené pro třetí a vyšší ročníky.
https://ktv.mff.cuni.cz/vyuka/3-rocnik-bc-mgr-dr/