Členové katedry


Jméno Místnost Telefon/Email Konzultační hodiny
Mgr. Zuzana Vaníčková
vedoucí katedry
151 272 082 401
zuzana.vanickova@matfyz.cuni.cz
po 11:00 – 12:00
út 11:30 – 12:30
Mgr. Tomáš Jaroš
zástupce vedoucího
149 272 082 402
tomas.jaros@matfyz.cuni.cz
po 12:00 – 13:00
st 10:30 – 11:30
Mgr. Milan Šafr              tajemník katedry 134 272 082 403                milan.safr@matfyz.cuni.cz  po 11:00 – 12:00
čt 16:00 – 17:00
Zuzana Poniková
sekretářka
151

272 082 400, 274 877 521

(mobil: 774 328 228)                zuzana.ponikova@matfyz.cuni.cz

po + st                   9:30 – 13:30
pá 9:30 – 12:00

PhDr. Marek Paulík předseda VSK MFF UK 134 272 082 403
marek.paulik@matfyz.cuni.cz
st 10:30 – 11:30    čt 15:00 – 16:00
Mgr. Martin Kozák 134 272 082 403
martin.kozak@matfyz.cuni.cz
po 11:00 – 12:00
st 10:30 – 11:30
Mgr. Pavel Šodek 149 272 082 402                                              pavel.sodek@matfyz.cuni.cz po 12:00 – 13:00
čt 19:00 – 20:00
Mgr. Jiří Teplý 134 272 082 403
jiri.teply@matfyz.cuni.cz
po 11:30 – 12:30
út 16:00 – 17:00
Mgr. Jana Pospíšilová 149 272 082 402    jana.pospisilova@matfyz.cuni.cz po 10:30 – 11:30
čt 11:30 – 12:30
Mgr. Tomáš Horák  133 272 082 404                         tomas.horak@matfyz.cuni.cz st 10:00 – 11:00
pá 10:00 – 11:00

Mgr. Josef Brož
externista
josef.brozjudo@seznam.cz
 Marek Motlíček externista marek.motlicek@seznam.cz