Letní kurzy

Na základě studijních plánů a seznamu předmětů MFF UK pro školní rok 2019/20 je možné získat kredit za TV formou semestrální výuky nebo absolvováním některého z vypsaných TV kurzů. Zapsání kurzu do SISu lze provést i po absolvování kurzu, proto není potřeba mít předmět (kurz) zapsán předem.

Přihlašování začíná 18. 5. 2020

Žádné akce

Přihlášení na kurz je možné vyřídit elektronicky se současným bezhotovostním převodem na účet. (pouze v CZK)

Pokyny pro přihlášení na kurzy zde

Osobní přihlášení je možné na adrese:

KTV MFF, Bruslařská 10, Hostivař
č. dveří 151 (pí. Poniková 274 877 521) v úředních hodinách
nebo po tel. domluvě.

Dotazy k jednotlivým kurzům směřujte na vedoucí kurzů.