Letní kurzy

Na základě studijních plánů a seznamu předmětů MFF UK pro školní rok 2019/20 je možné získat kredit za TV formou semestrální výuky nebo absolvováním některého z vypsaných TV kurzů. Zapsání kurzu do SISu lze provést i po absolvování kurzu, proto není potřeba mít předmět (kurz) zapsán předem.

Přihlašování začíná 18. 5. 2020

Přihlášení na kurz je možné vyřídit elektronicky se současným bezhotovostním převodem na účet. (pouze v CZK)

Pokyny pro přihlášení na kurzy zde

Osobní přihlášení je možné na adrese:

KTV MFF, Bruslařská 10, Hostivař
č. dveří 151 (pí. Poniková 274 877 521) v úředních hodinách
nebo po tel. domluvě.

Dotazy k jednotlivým kurzům směřujte na vedoucí kurzů.