Stolní tenis

Stolní tenis nebo také ping-pong je bezkontaktní míčový sport hraný pálkou. Na stole se síťkou proti sobě hrají buď jednotlivci (dvouhra) nebo dvojice (čtyřhra).

Obsahem hodin je: zvládnutí základní techniky úderů, nácvik podání a příjmu podání, rozvoj taktického jednání hráče i rozvoj kondice.

Hodiny začínají rozehrou, následuje cvičení jednotlivých úderů a herní drily a cvičení. Další část hodiny je věnována obvykle zápasové praxi.

Nutné vybavení: čistá sportovní obuv, sportovní oblečení (trenýrky a tričko), pálky a míčky si lze půjčovat na hodinách.

Výuka probíhá ve SCUK Hostivař

Stolní tenis učí: Mgr. Pavel Šodek, Mgr. Milan Šafr

pinčesmff