Podmínky zápočtu

Informace pro studenty o upravených podmínkách získání zápočtu za LS 2020/21 najdete v příspěvku Výuka TV v letním semestru

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV). Student v bakalářském
studijním programu musí povinně získat 4 kredity z tělesné výchovy, z toho
alespoň 3 kredity za absolvování pravidelné semestrální výuky. Čtvrtý kredit lze získat
formou absolvování dalšího semestru, nebo účastí na letním nebo zimním výcvikovém
kurzu.
Kromě těchto aktivit nabízí KTV zájmovou tělesnou výchovu, která je určena
zejména pro studenty se splněnými studijními povinnostmi z TV, buď ve formě pravidelné
semestrální výuky nebo letních a zimních výcvikových kurzů.
V nabídce KTV najdete mimo jiné plavání, volejbal, fotbal, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis, badminton.