TV v bakalářském studiu, podmínky zápočtu

Výuku tělesné výchovy zajišťuje Katedra tělesné výchovy (KTV).

Student v bakalářském studijním programu musí povinně získat 4 kredity z tělesné výchovy, z toho alespoň 3 kredity za absolvování pravidelné semestrální výuky. Poslední povinný kredit lze získat absolvováním výuky i ve čtvrtém semestru nebo účastí na letním nebo zimním výcvikovém kurzu.

Po splnění čtyř povinných kreditů nabízíme studentům zájmovou tělesnou výchovu jak ve formě semestrální výuky, tak formou letních a zimních výcvikových kurzů.

Podmínky zápočtu: 

V semestrální výuce požadujeme 75% aktivní účast na hodinách TV ( v ZS 1. ročníku navíc požadujeme absolvování plavecké prověrky).