Základy plavání

Tyto hodiny plavání jsou určeny pro neplavce či velmi slabé plavce. Výuka probíhá v bazénu, kde je hloubka 1,2 metru.