Vyhláška pro studenty 1.ročníku Bc. studia v akademickém roce 2023/24

Studenti, si nejprve zapíší v SIS pro zimní semestr 2023/24 předmět Tělesná výchova I (kód předmětu NTVY014), resp. Tělesná výchova III (kód předmětu NTVY016-toplatí pouze pro studenty, kterým byl předmět TV uznán z minulého studia). Dále mají povinnost, registrovat se na konkrétní sportovní odvětví na stránkách KTV Elektronická registrace. Vybírat mohou POUZE z lekcí, určených pro zvolený studijní OBOR. Kapacita míst ve sportovních hodinách je omezena.

Continue reading

Vyhláška pro studenty 2.ročníku Bc. studia v akademickém roce 2023/24

Studenti, kteří mají v SIS v zimním semestru 2023/24 zapsaný předmět Tělesná výchova nebo Zájmová tělesná výchova mají povinnost registrovat se na konkrétní sportovní odvětví.

Nabídka sportovních lekcí bude zveřejněna na webu katedry TV v úterý 5.9.2023

Elektronická registrace bude spuštěna na webu katedry TV ve čtvrtek 21.9. v 9:00 hodin.

Výuka TV pro druhé a vyšší ročníky začne v úterý 3.10.2023.

Vyhláška pro studenty 3. a vyšších ročníků Bc. studia, pro studenty NMgr. a Dr.studia v akademickém roce 2023/24

Studenti, kteří mají v zimním semestru 2023/24 zapsaný předmět Tělesná výchova nebo Zájmová tělesná výchova mají povinnost registrovat se na konkrétní sportovní odvětví.

Nabídka sportovních lekcí bude zveřejněna na webu katedry TV v úterý 5.9.2023

Elektronická registrace bude spuštěna na webu katedry TV v pondělí 25.9.2023 v 9 hodin. Výuka TV pro třetí a vyšší ročníky začne v úterý 3.10.2023.

Nahrazování absencí TV

Nahrazování absencí za LS 2022/23 ve sportovním centru UK v Hostivaři.

1. varianta: POSILOVNA v pondělí od 13:00 do 14:30 v termínech: 29. května a 5.,12.,19.,26. června NEZAPOMEŇTE: přijít včas a vzít si do posilovny ručník a čistou sálovou obuv

2. varianta: BAZÉN – ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 v termínech: 1.,8.,15.,22. června (u studentů předpokládáme splněné plavecké prověrky) NEZAPOMEŇTE: plavky, mýdlo a ručník

Student má právo nahradit si, tímto způsobem, maximálně 3 prezence.