Výuka TV v letním semestru 2021/22

Ohledně rozhodnutí o formě výuky (prezenčně/distančně) čekáme na vyjádření krizového štábu MFF UK.

Povinnosti studentů, kteří budou navštěvovat lekce tělesné výchovy v LS 2021/22.

1. Studenti si zapíší do SISu předmět Tělesná výchova II (NTVY015), Tělesná výchova IV (NTVY017), resp. Zájmová tělesná výchova (NTVY006) – dle harmonogramu akademického roku na MFF lze od 31.1.2022 přednostní zápis, od 7.2.2022 volný zápis.

2. Studenti, kteří se v zimním semestru registrovali na konkrétní lekci TV a výuku aspoň jednou navštívili, automaticky zůstávají přihlášeni na vybranou lekci i na letní semestr.

3. Studenti, kteří se v zimním semestru registrovali na konkrétní lekci TV, ale výuku ani jednou nenavštívili, budou z této lekce smazáni. V případě zájmu se musí znovu přihlásit.

4. Studenti, kteří zůstanou na lekci automaticky přihlášeni a z jakýchkoliv důvodů se nedostaví na první dvě semestrální hodiny a zároveň jiným způsobem neprojeví zájem danou lekci v LS navštěvovat (př. mailem vyučujícímu lektorovi), budou rovněž ze seznamu přihlášených na lekci smazáni.

5. Studenti 1.ročníku, kteří neabsolvovali plaveckou prověrku v zimním semestru, mají povinnost splnit tento zápočtový požadavek v letním semestru. Plavecký test mohou absolvovat každý čtvrtek v bazénu v Hostivaři v čase od 20:30, příp. po domluvě s Mgr. Jiřím Teplým v jiném termínu.

Volná místa budou nabídnuta náhradníkům.

V případě dotazu kontaktujte svého vyučujícího ze zimního semestru.

Nabídka sportovních lekcí na letní semestr zůstává stejná a je zveřejněná na webu KTV MFF v sekci VÝUKA.

Elektronická registrace na lekce TV bude spuštěna na webu KTV MFF:

Pondělí 7.2.2022 v 9 hodin pro studenty 1.ročníku bakalářského studia

Středa 9.2.2022 v 9 hodin pro studenty 2.ročníku bakalářského studia

Pátek 11.2.2022 v 9 hodin pro studenty 3.ročníku bakalářského studia a vyšší ročníky bakalářského studia, pro studenty navazujícího magisterského studia a doktorského studia.

Mgr. Zuzana Vaníčková                         Tajemnice KTV MFF