ON-LINE výuka

POKYNY PRO ONLINE VÝUKU

UPOZORNĚNÍ: Online hodiny jsou určeny především pro studenty, kteří nemají možnost záznamu sportovního výkonu (chůze, běh, jízda na kole, běžecké lyžování, inline bruslení) a jeho nahrání v podobě GPX souboru do připravené aplikace.

  1. Zapište si předmět Tělesná výchova II, Tělesná výchova IV nebo Zájmová tělesná výchova do SIS.
  2. Na webových stránkách Katedry TV se přihlaste na konkrétní sport, který je určen pro váš studijní obor https://ktv.mff.cuni.cz/ v menu VÝUKA
  3. Pro potřeby vaší kontroly udělené prezence za účast na online hodině se registrujte na studentském portálu https://ktv.mff.cuni.cz/students/tv.php
  4. Přihlášení – vložte své UKČO (osmimístné číslo uvedené v SIS) a heslo.

V případě prvního přihlášení použijte stejnou emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci na sport (viz bod 2). Po prvním přihlášení lze heslo změnit.

  1. Po přihlášení se zobrazí sport, na který jste se registrovali včetně seznamu 14-ti výukových lekcí (LS 1. 3. – 6. 6. 2021) a třech náhradních termínů.
  2. Účastí na jedné online hodině získáte prezenci za jednu výukovou lekci. Prezenci může lektor KTV vložit pouze do „otevřených“ lekcí, což je 7dní před termínem a 7 dní po termínu výukové lekce. Pokud lektor KTV prezenci za účast na online hodině udělí, pak se u výukové lekce ve sloupci prezence objeví ANO.
  3. V případě, že se nemůžete účastnit online výuky v řádném termínu (nemoc, apod.) a ten se vám pro udělení docházky „uzamkne“ (nastane 7 dní po termínu lekce), můžete se v dalších týdnech účastnit online výuky 2x. Jednu prezenci získáte za aktuální (otevřený) termín, druhou za náhradní termín.
  4. Přesné zaměření online hodin bude zveřejněno s předstihem na webových stránkách Katedry TV.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ONLINE VÝUKU
1. Na konkrétní online hodinu se přihlaste zde:
2. Vyberte online hodinu
3. Vyplňte registrační formulář
4. Uložte
PRAVIDLA ÚČASTI NA ONLINE VÝUCE
1. Přihlášení studenti dostanou na emailovou adresu uvedenou při registraci odkaz na
aplikaci ZOOM, kde bude online hodina probíhat.
2. Studenti se přihlásí svým jménem tak, aby je vyučující mohl identifikovat a po hodině
udělit prezenci.
3. Povinností studentů je mít po celou dobu online hodiny zapnutou kameru.

Před cvičením si připravte podložku (pokud vlastníte), ručník a pití. Sportovní oblečení a dobrá nálada je samozřejmostí 🙂