ON-LINE výuka

POKYNY PRO ONLINE VÝUKU

UPOZORNĚNÍ: Online hodiny jsou určeny především pro studenty, kteří nemají možnost záznamu sportovního výkonu (chůze, běh, jízda na kole, běžecké lyžování, inline bruslení) a jeho nahrání v podobě GPX souboru do připravené aplikace.

 1. Pro potřeby vaší kontroly udělené prezence za účast na online hodině se registrujte na studentském portálu https://ktv.mff.cuni.cz/students/tv.php
 1. Přihlášení – vložte své UKČO (osmimístné číslo uvedené v SIS) a heslo.

Jako heslo použijte stejnou emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci na sportovní lekci, kterou jste navštěvovali v ZS 21/22 (do 22.11.2021). Po prvním přihlášení lze heslo změnit.

 1. Po přihlášení se zobrazí sportovní lekce, kterou jste navštěvovali včetně všech výukových hodin zimního semestru 2021/22 a třech náhradních termínů.
 2. Účastí na jedné online hodině získáte prezenci za jednu výukovou lekci. Prezenci může lektor KTV vložit pouze do „otevřených“ lekcí, což je 7dní před termínem a 7 dní po termínu výukové lekce. Pokud lektor KTV prezenci za účast na online hodině udělí, pak se u výukové lekce ve sloupci prezence objeví ANO.
 1. V případě, že se nemůžete účastnit online výuky v řádném termínu (nemoc, apod.) a ten se vám pro udělení docházky „uzamkne“ (nastane 7 dní po termínu lekce), můžete se v dalších týdnech účastnit online výuky 2x. Jednu prezenci získáte za aktuální (otevřený) termín, druhou za náhradní termín.

KDE SE PŘIHLÁSIT NA ONLINE VÝUKU

https://cuni-cz.zoom.us/j/7980156930#success

PRAVIDLA ÚČASTI NA ONLINE VÝUCE

 1. Studenti se přihlásí svým příjmením a jménem tak, aby je vyučující mohl identifikovat a po hodině udělit prezenci.
 2. Povinností studentů je mít po celou dobu online hodiny zapnutou kameru.

Online lekce jsou plánované následovně:

 • Pondělí 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
 • Úterý 14:00-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
 • Středa 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)
 • Čtvrtek 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
 • Pátek 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)

Před cvičením si připravte podložku (pokud vlastníte), ručník a pití. Sportovní oblečení a dobrá nálada je samozřejmostí 🙂