ON-LINE výuka

Účast na online výuce.

Každý den (pondělí – pátek) uskuteční lektoři KTV jednu online cvičební lekci, určenou především pro studenty, kteří nemají možnost měřit a zasílat záznam vlastní fyzické aktivity.

Pro potřeby získání prezence na výuce TV v termínu od 14.2. 2022 do 25.2 2022 se registrujte na studentský portál https://ktv.mff.cuni.cz/students/tv.php

Přihlášení – vložte své UKČO (osmimístné číslo uvedené v SIS) a heslo.

Jako heslo použijte stejnou emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci na sportovní lekci navštěvovanou v ZS 21/22, resp. kterou budete navštěvovat v LS 21/22. Po prvním přihlášení lze heslo změnit.

Po přihlášení se zobrazí sportovní lekce, kterou budete navštěvovat v LS 2021/22. Zde Vám vyučující udělí prezenci za účast na online lekci.

 KDE SE PŘIHLÁSIT NA ONLINE VÝUKU

https://cuni-cz.zoom.us/j/7980156930#success

 PRAVIDLA ÚČASTI NA ONLINE VÝUCE

  1. Studenti se přihlásí svým příjmením a jménem tak, aby je vyučující mohl identifikovat a po hodině udělit prezenci.
  2. Povinností studentů je mít po celou dobu online hodiny zapnutou kameru.

 Online lekce jsou plánované následovně:

  • Pondělí 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Úterý 14:00-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Středa 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)
  • Čtvrtek 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Pátek 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)

Před cvičením si připravte podložku (pokud vlastníte), ručník a pití. Sportovní oblečení a dobrá nálada je samozřejmostí 🙂