Vyhláška pro studenty 1.ročníku Bc. studia v akademickém roce 2023/24

Studenti, si nejprve zapíší v SIS pro zimní semestr 2023/24 předmět Tělesná výchova I (kód předmětu NTVY014), resp. Tělesná výchova III (kód předmětu NTVY016-toplatí pouze pro studenty, kterým byl předmět TV uznán z minulého studia). Dále mají povinnost, registrovat se na konkrétní sportovní odvětví na stránkách KTV Elektronická registrace. Vybírat mohou POUZE z lekcí, určených pro zvolený studijní OBOR. Kapacita míst ve sportovních hodinách je omezena.

Podrobné informace a pokyny najdete v prezentaci:


Podmínky pro zápočet:
TV v bakalářském studiu, podmínky zápočtu

Nabídka sportovních lekcí bude zveřejněna na webu katedry TV v úterý 5.9.2023.

Elektronická registrace bude spuštěna na webu katedry TV v pondělí 18.9. 2023 9:00 v hodin.

Součástí zápočtu jsou plavecké prověrky, podrobné informace najdete zde:

Plavecké testy studentů nastupujících do 1. ročníku Bc. studia se budou dle oborů konat v termínech:

  • Pondělí 2.10.2023 (MFMP, MOMP, MITP, MMOP, MAUP, MCUP, MFUP, MNUP)
  • Středa 4.10.2023 (IPP, FIUP)
  • Pátek 6.10.2023 (FP, FMUP, MDUP, MIUP)

VÝUKA TV pro 1.ročníky bakalářského studia ZAČNE v pondělí 9.10.2023.