Vyhláška KTV pro studenty se zdravotním oslabením

V akademickém roce 2017/18 vypisuje Katedra tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením následující lekce:

Pondělí 14:00-15:00 zdravotní tělesná výchova

Úterý 14:00-15:00 zdravotní tělesná výchova

Středa 8:15 – 9:00 zdravotní plavání

Výuka v těchto lekcích probíhá s ohledem na zdravotní stav studentů.

Více zde https://ktv.mff.cuni.cz/sportovni-odvetvi/zdravotni-telesna-vychova/ nebo https://ktv.mff.cuni.cz/sportovni-odvetvi/zdravotni-plavani/

Osvobození z tělesné výchovy se týká pouze studentů, kterým jejich ošetřující lékař nedoporučí žádnou formu tělesné výchovy. V tomto případě odevzdají studenti na začátku semestru Žádost o osvobození z TV vedoucímu KTV Mgr.Jarošovi https://ktv.mff.cuni.cz/vyuka/osvobozeni-od-tv/.

Zuzana Vaníčková

tajemnice KTV MFF