Zdravotní plavání

Jedná se o cvičení a pohyb ve vodě, při kterém se využívají plavecké dovednosti i modifikované záběrové techniky. Obsahem je běžná plavecká lokomoce, modifikace všech plaveckých technik (prsa, znak, kraul, motýlek), ale i cvičení ve vodě, které podporuje kloubní pohyblivost a rozvíjí kondici. Důraz je kladen především na hydrokinezioterapeutické a rehabilitační aspekty. Zdravotní plavání je určeno pro osoby se specifickými potřebami, součást rehabilitace, ale i jako kompenzační či relaxační doplněk sportovců. V hodinách se uvolňují a protahují svaly, které mají tendenci ke zkrácení a posiluje se svalstvo ochablé. Využívají se nejrůznější pomůcky a je brán ohled na veškeré individuální a specifické potřeby každého jedince. Je určeno zejména pro studenty se zdravotním oslabením.