Plavecké prověrky 1. ročníků

Vyhláška KTV MFF: Plavecké prověrky studentů 1. ročníku

Plavecké prověrky studentů 1. ročníku se budou konat v plaveckém bazénu Sportovního centra Univerzity Karlovy v Hostivaři (ulice Bruslařská, Praha 10) podle rozpisu níže.

Ihned po vstupu do sportovního areálu je povinností každého studenta prokázat svou bezinfekčnost jedním z následujících dokladů (elektronická nebo papírová verze) :

a) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starší 7 dní, nebo

b) antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, provedený zdravotnickým pracovníkem a ne starší než 72 hodin, nebo

c) očkování proti onemocnění covid-19 (národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování, vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1), za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) doklad o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, za předpokladu, že uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Vzhledem k výše uvedenému, prosíme všechny studenty, aby se dostavili do sportovního centra s předstihem a již měli připravený doklad (certifikát) k rychlé kontrole.

  • Ve dnech konání plaveckých prověrek další výuka Tělesné výchovy neprobíhá.
  • Po skončení prověrek bude na webu KTV zveřejněno rozdělení studentů, kteří se přihlásili na lekce plavání, do plaveckých skupin.
  • Rovněž bude zveřejněn seznam studentů zařazených do Základů plavání.

Ve výjimečných případech lze absolvovat plavecký test v náhradním termínu. Ten bude zveřejněn na webu KTV MFF po skončení řádného termínu.

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO SKUPIN NA PLAVECKÉ PROVĚRKY

STŘEDA 29.9.2021 –  studenti oboru IPP  rozdělení do skupin dle abecedního řazení

7:30 – příjmení  A-J

8:15 – příjmení  K-R

9:00 –příjmení  Ř-Ž

PÁTEK 1.10.2021 – studenti oboru FP, FMUP, MDUP, MFUP, MIUP rozdělení do skupin dle abecedního řazení

7:30 – příjmení  A-J

8:15 – příjmení  K-O

9:00 –příjmení  P-Ž

PONDĚLÍ 4.10.2021 –  studenti oboru MFMP, MITP, MMOP, MOMP, MAUP, MCUP, MFUP, MNUP  rozdělení do skupin dle abecedního řazení

12:45 – příjmení A-Ko

13:30 – příjmení  Kr – S

14:15 – příjmení  Š – Ž

Mgr.Zuzana Vaníčková Tajemnice KTV MFF