Hygienická opatření k začátku výuky TV v zimním semestru 2021/22

Vážené studentky, vážení studenti,

přesto, že přetrvává nebezpečí covidové nákazy, lektoři KTV MFF zahájí výuku TV prezenční formou. Věříme, že s vaším pochopením a díky vzájemné ohleduplnosti bude výuka prezenčně probíhat po celý zimní semestr 2021/2022. Aby tomu tak bylo, dovolujeme si vás požádat o preventivní dodržování hygienických opatření, která minimalizují potenciální nebezpečí vzniku nákazy mezi sportujícími studenty a lektory. Uvítáme proto, pokud studenti před zahájením výuky TV doloží lektorovi, že mají dokončené očkování, prodělanou nemoc nebo test provedený v certifikované laboratoři.

V případě dočasných respiračních obtíží (kašle, rýmy a nachlazení) prosíme odložte svoji účast v hodině TV.

Děkujeme Vám za pochopení, KTV MFF UK