Výuka v letním semestru

Povinnosti studentů, kteří budou navštěvovat lekce tělesné výchovy v LS 2022/23.

1. Studenti si zapíší do SISu předmět Tělesná výchova II (NTVY015), Tělesná výchova IV (NTVY017), resp. Zájmová tělesná výchova (NTVY006) – dle harmonogramu akademického roku na MFF lze od 30.1.2023 přednostní zápis, od 6.2.2022 volný zápis.

2. Studenti, kteří se v zimním semestru registrovali na konkrétní lekci TV a na výuku docházeli, automaticky zůstávají přihlášeni na vybranou lekci i na letní semestr.

3. Studenti, kteří se v zimním semestru registrovali na konkrétní lekci TV, ale pravidelně na ni nedocházeli nebo na ni bez komunikace s vyučujícím přestali docházet, budou z této lekce smazáni. V případě zájmu se musí znovu přihlásit.

Volná místa budou k dispozici zájemcům, kteří se v zimním semestru do lekcí nevešli.

Nabídka sportovních lekcí na letní semestr zůstává stejná a je zveřejněná na webu KTV MFF v sekci VÝUKA.

Elektronická registrace studentů, kteří v ZS tělesnou výchovu nenavštěvovali, bude spuštěna na webu KTV MFF: 30. 1. 2023 od 9:00

Studenti se registrují
na konkrétní sportovní odvětví pouze dle ročníku a oboru studia.
Výjimky jsou možné po předchozí dohodě s vyučujícím, nebo tajemníkem KTV.

V případě dotazu kontaktujte svého vyučujícího ze zimního semestru, případně učitele sportu, o který máte zájem.