Výuka TV od 23.11. 2021

Na základě rozhodnutí krizového štábu MFF UK bude výuka tělesné výchovy od 23.11. 2021 probíhat v souladu s opatřeními ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 na MFF UK DISTANČNĚ.

Podmínky zakončení předmětů NTVY014, NTVY016 a NTVY006

Předměty jsou zakončeny zápočtem. K získání zápočtu je nově požadováno vykázání devíti sportovních aktivit v rámci pravidel daných Katedrou TV.

Způsoby plnění zápočtového požadavku:

1. Účast na prezenční výuce (do 22.11.2021)

Do zápočtových požadavků se počítají všechny účasti na prezenční výuce TV do 22.11.2021 včetně.

2. Zaslání záznamu fyzické aktivity (GPX soubor)

K dosažení potřebného počtu sportovních aktivit mohou studenti posílat 1x týdně GPX soubory do připravené aplikace.

Lektoři budou uznávat následující jednorázové, nepřerušované, sportovní, fyzické aktivity:

  • Běh 5km (požadované tempo aktivity alespoň 1km/9minut)
  • Chůze 5km (požadované tempo aktivity alespoň 1km/13minut)
  • Jízda na kole 20km
  • Běžecké lyžování 10km
  • In-line brusle 10km

Metodika zasílání souborů bude upřesněna zvláštní vyhláškou na webových stránkách Katedry TV.

Upozorňujeme, že se musí jednat o nepřerušované sportovní aktivity, během kterých není možné absolvovat náštěvy obchodů ani vyzvedávání vánočních dárků 🙂

3. Účast na online výuce.

Každý den (pondělí – pátek) uskuteční lektoři KTV jednu online cvičební lekci, určenou především pro studenty, kteří nemají možnost měřit a zasílat záznam vlastní fyzické aktivity.

Podmínkou účasti na online lekci bude přihlášení na lekci a absolvování cvičení se zapnutou kamerou na aplikaci ZOOM.

Online lekce jsou plánované následovně:

  • Pondělí 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Úterý 14:00-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Středa 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)
  • Čtvrtek 13:15-14:15 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Pátek 9:00 – 10:00 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)

Zápočet bude možné získat za jakoukoliv kombinaci výše uvedených sportovních činností v době 23.11.2021-9.1.2022, resp. do 30.1.2022 včetně náhradních termínů.

Povinností studentů je přihlásit se do studentské aplikace (viz. distanční a on-line výuka).

Zde budou lektoři evidovat splněné sportovní aktivity resp. povedou docházku na lekce TV.

Mgr.Zuzana Vaníčková

tajemnice KTV MFF