Výuka TV v letním semestru

Výuka Tělesné výchovy (NTVY015, NTVY017 a NTVY006) a zápočtové požadavky v LS 2020/21.

Výuka tělesné výchovy bude v letním semestru 2020/21 probíhat v souladu s protiepidemickým systémem ČR (PES) a v souladu s opatřeními ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 na MFF UK.

 

Přihlašování na sportovní lekce najdete v záložce výuka.

Podmínky zakončení předmětů NTVY015, NTVY017 a NTVY006

Předměty jsou zakončeny zápočtem. K získání zápočtu je požadováno vykázání deseti sportovních aktivit v rámci pravidel daných Katedrou TV.

Možné způsoby plnění zápočtového požadavku:

1. Zaslání záznamu fyzické aktivity (GPX soubor)

Studenti budou posílat GPX soubory 1x týdně do připravené aplikace.

Lektoři budou uznávat následující jednorázové nepřerušované sportovní fyzické aktivity:

  • Běh 5km
  • Chůze 5km
  • Jízda na kole 20km
  • Běžecké lyžování 8km
  • In-line brusle 10km

Metodika zasílání souborů bude upřesněna zvláštní vyhláškou na webových stránkách Katedry TV.

2. Účast na online výuce.

Každý den (pondělí – pátek) uskuteční lektoři KTV jednu online cvičební lekci, určenou především pro studenty, kteří nemají možnost měřit a zasílat záznam vlastní fyzické aktivity.

Podmínkou účasti na online lekci bude přihlášení na lekci a absolvování cvičení se zapnutou kamerou na aplikaci ZOOM.

Online lekce jsou plánované následovně:

  • Pondělí 13:45-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Úterý 13:45-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Středa 8:15-9:30 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)
  • Čtvrtek 13:45-15:00 (kruhový trénink, kardio cvičení, posilování)
  • Pátek 8:15-9:30 (protahování, pilates, zdravotní cvičení)

Přesné zaměření lekcí spolu s metodikou přihlášení na online výuku budou zveřejněny na webových stránkách Katedry TV.

3. Účast na prezenční výuce (v době, kdy bude povolena)

Na základě uvolněných vládních opatřeních lektoři KTV vypíší každý den několik sportovních lekcí, na které se budou studenti hlásit dle svého zájmu a časových možností, v případě úplného uvolnění protiepidemických opatření bude možný návrat ke všem vypsaným sportovním lekcím dle rozvrhu na letní semestr. Tyto lekce by studenti opět navštěvovali na základě svých rozvrhových možností.

4. Účast na víkendových akcích a turnajích pořádaných KTV MFF.

Rozpis naplánovaných víkendových sportovních akcí bude zveřejněn na webových stránkách Katedry TV v případě, že se uvolní vládní opatření ohledně šíření nemoci Covid-19 a pořádání takových akcí bude možné.

Zápočet bude možné získat za jakoukoliv kombinaci výše uvedených sportovních činností v době 1.3.-6.6.2021, resp. do 27.6. včetně náhradních termínů.

Povinností studentů je zapsat si předmět NTVY015, NTVY017 nebo NTVY006 do SIS a na webu KTV se elektronicky přihlásit na konkrétní sport (i  přesto, že se výuka TV nebude od začátku semestru konat. Na základě přihlášení budou lektoři evidovat uskutečněné sportovní aktivity u každého studenta).

1.ročníky Bc. studia se přihlašují od 1.2.2021

2.ročníky Bc. studia se přihlašují od 8.2.2021

3.ročníky Bc.studia, studenti NMgr.studia a PhD.studenti od 15.2.2021

Nabídka bude zveřejněna na stránkách KTV MFF. Zaslané resp. splněné aktivity bude evidovat vyučující lektor, který následně rozhodne o udělení zápočtu.

Mgr.Zuzana Vaníčková

tajemnice KTV MFF