Vyhláška pro studenty 3. a vyšších ročníků Bc. studia, pro studenty NMgr. a Dr.studia v akademickém roce 2023/24

Studenti, kteří mají v zimním semestru 2023/24 zapsaný předmět Tělesná výchova nebo Zájmová tělesná výchova mají povinnost registrovat se na konkrétní sportovní odvětví.

Studenti se hlásí POUZE na aktivity určené pro třetí a vyšší ročníky.

Nabídka sportovních lekcí bude zveřejněna na webu katedry TV v úterý 5.9.2023

Elektronická registrace bude spuštěna na webu katedry TV v pondělí 25.9.2023 v 9 hodin. Výuka TV pro třetí a vyšší ročníky začne v úterý 3.10.2023.