Tělesná výchova v době distanční výuky

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k současné epidemiologické situaci, zavedené distanční výuce a v souladu s nařízením pana rektora UK se 

ruší výuka tělesné výchovy v prezenční formě do 31. 10. 2020.

Katedra tělesné výchovy v pondělí 5. 10. 2020 zveřejní dobrovolné sportovní akce pro studentky a studenty MFF.

Jelikož se nejedná o výuku tělesné výchovy, bude tato možnost sportování pouze zájmová, na vlastní nebezpečí a odpovědnost . Věříme, že po zklidnění situace, bude možné přejít zpět na prezenční výuku, na Vámi vybrané sportovní specializace.