Rozřazení studentů plavání – Informatika

Seznam studentů zařazených do výuky plavání a základů plavání:

Poznámka: studenti přihlášení do výuky plavání, kteří se ale v seznamu nenašli přijdou na hodinu plavání od 8:15.