Výuka v LS 2020

Výuka v LS začíná 17. 2.

rozpis TV pro jednotlivé ročníky najdete v záložce “výuka”

Studenti, kteří pokračují ve specializacích ze zimního semestru se do hodin nezapisují. Studenti co v zimním semestru nechodili na TV, kontaktují příslušného vyučujícího z nově vybrané specializace.