Výuka v LS 2019

Výuka v LS začíná 18. 2.

rozpis TV pro jednotlivé ročníky najdete v záložce „výuka“

Studenti se do hodin nezapisují, vyjma zápisu do nově vypsaných sportů.