Matfyz v pohybu

Sportovní akce “Matfyz v pohybu”:
Studenti, kteří dosáhnou 60-ti nachozených nebo naběhaných km (aktivita „běh nebo chůze“) nebo 120 km najetých na kole (aktivita „kolo“) obdrží zápočet z předmětu NTVY006 „Zájmová tělesná výchova“.
Je možná i kombinace dosažení nachozených, naběhaných km  + započtená jízda na kole (v km s koeficientem x 0,5) – Celkem 60 km.

Doba pro získání zápočtu není omezena jen za soutěžní dobu akce „Matfyz v pohybu“, ale až do konce ZS 2020/2021 . 

Studenti, kteří splní zápočtový požadavek a mají zájem o zapsání zápočtu do SIS se přihlásí zde .

Přihlášení se týká i studentů, kteří nemají předmět Zájmová TV NTVY006 zapsaný v SIS, ale splnili zápočtový požadavek a mají zájem o zapsání zápočtu do SIS. Předmět NTVY006 zapíší studentům do SIS referentky studijního oddělení na začátku zimního zkouškového období. Zápočty udělí Katedra TV v průběhu zimního zkouškového období.