KTV - Studenti
Vltava

„Královnu českých řek“ budeme splouvat z Vyššího Brodu do Boršova. Vedle sportovního zážitku ze sjíždění řeky plné mírných peřejí a jezů bude dostatek času i na prohlídku řady kulturních památek (Český Krumlov, Rožmberk, Zlatá Koruna).

message:25> Students:Application: running session: dd853a904b594af0abdf066689e27b9a
message:100> MysqlIDb:connect: ktv@host.ms.mff.cuni.cz: persistent
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.000128): SET CHARACTER SET utf8
message:100> MysqlIDb:useDatabase: ktv_web_students
message:25> Students:run: running module vCourseDetail
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.000547): SELECT c.course_id, c.name, c.teacher, c.academic_year, c.date_from, c.date_to, c.type_season, c.type_location, c.capacity, c.price, c.currency, c.location, c.description, c.note, c.enabled, c.use_substitutes FROM course AS c WHERE c.course_id='23'
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.000335): SELECT cl.course_location_id, cl.name, cl.gpsx, cl.gpsy FROM course_location AS cl WHERE cl.course_location_id='12'
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.000194): SELECT u.teacher_url, u.name FROM user AS u WHERE u.user_id='6'