Registrace studentů MFF na předměty KTV

Seznam sportů pro studenty MFF UK

Akademický rok: 2022/23

První ročníky: Informatika IPP: Rozvrh zde >>
První ročníky: MFMP, MITP, MMOP, MOMP, MAUP, MCUP, MFUP, MNUP: Rozvrh zde >>
První ročníky: FP, FMUP, MDUP, MFUP, MIUP: Rozvrh zde >>
Druhé ročníky: Fyzika (FP) + matematika (MNOP, MOMP, MITP, MFMP) + učitelství (FMUP): Rozvrh zde >>
Druhé ročníky: Informatika (IPP) + učitelství (MDUP, MIUP, MAUP, MCUP, MFUP, MNUP): Rozvrh zde >>
Třetí a vyšší ročníky, ostatní fakulty po dohodě s vyučujícím: Rozvrh zde >>
message:25> Students:Application: running session: 19d3b1a932fdf9f54d61e9ddadf90577
message:100> MysqlIDb:connect: ktv@host.ms.mff.cuni.cz: persistent
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.000122): SET CHARACTER SET utf8
message:100> MysqlIDb:useDatabase: ktv_web_students
message:25> Students:run: running module vRegistrationHome
message:50> MysqlIDb:doQuery (0.002313): SELECT s.name, l.day, s.url, l.lesson_id, (LPAD(l.hours_from,5,'0')) AS hours_from_padded, (concat(l.hours_from,' - ',l.hours_to)) AS hours, l.capacity, ((select count(*) from student_lesson where lesson=l.lesson_id and semester='SUMMER' and substitute='N')) AS students_cnt, loc.name AS location_name, loc.url AS location_url, l.teacher2, t1.name AS t1_name, t1.teacher_url AS t1_url, t2.name AS t2_name, t2.teacher_url AS t2_url, l.study_field, l.sport FROM sport AS s JOIN lesson AS l ON l.sport=s.sport_id JOIN location AS loc ON l.location=loc.location_id JOIN user AS t1 ON l.teacher1=t1.user_id LEFT JOIN user AS t2 ON l.teacher2=t2.user_id WHERE academic_year='2022/23' AND study_field='' ORDER BY s.name asc, l.day asc, hours_from_padded asc