Softbal

Softball je: pálkovací kolektivní hra, kdy hrají dvě družstva v devíti, minimálně však v pěti hráčích proti sobě. Jedno družstvo je v obraně ( v poli ) a druhé v útoku ( na pálce ), kde se družstva pravidelně střídají po zahrání 3 autů v obraně.

Obsahem hodin je: zvládnutí základní techniky házení, práce s rukavicí a techniky odpalování. Nácviku techniky se věnujeme především v zimních měsících v tělocvičně. V období, které nám dovolí jít ven se věnujeme hře samotné a učení se pravidlům hry.

Nutné vybavení: sportovní oblečení a sportovní obuv na ven a do tělocvičny. Ostatní materiál jako rukavice, míče a pálky jsou k dispozici k zapůjčení přímo na hodině TV.

soft