Powerjóga

Cílem kurzu je pochopení principů technik ?body and mind?, zvládnutí základních jógových asán, nácvik správného dýchání ? hluboký jógový dech, úvodní koncentrace a závěrečné relaxace. Dále pak seznámení s historií a filozofií jógy, seznámení s dalšími typy a druhy jógy. Vysvětlení principů poweryogy, jako jednoho z gymnastických pohybových programů. Pochopení rozdílností mezi jógou a poweryogou.

Hlavní získanou dovedností studenta je samostatné provedení základní sestavy ? vinyasy. Ovlivnění jednotlivých komponent zdravotně orientované zdatnosti, především svalové síly, flexibility a rovnováhy. Protože lekce je organizována formou skupinového cvičení, je cílem i rozvoj intersociálních vazeb studentů.

joga