Matfyz v pohybu skončil, ale …

Dne 20.12.2020 byla oficiálně ukončena sportovní akce ” Matfyz v pohybu”.

Pro studentky a studenty, kteří mají zájem splnit podmínky zápočtu zájmové TV, dané touto akcí, bude export dat nadále umožněn až do 10.1.2021 !

KTV děkuje všem, kteří se této sportovní akce zúčastnili, přispěli svými výkony a hlavně se udržovali v kondici a posílili své zdraví. Vyhlášení výsledků proběhne v jarních měsících nového roku 2021, podle možností, vzhledem k epidemiologické situaci.

KTV přeje akdemické obci Matfyzu klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 2021.