Letní kurzy

Na základě studijních plánů a seznamu předmětů MFF UK pro školní rok 2016/17 je možné získat kredit za TV formou semestrální výuky nebo absolvováním některého z vypsaných TV kurzů. Zapsání kurzu do SISu lze provést i po absolvování kurzu, proto není potřeba mít předmět (kurz) zapsán předem.

Přihlašování začíná v pondělí 3.4.2017

Přihlášení na kurz je možné vyřídit elektronicky se současným bezhotovostním převodem na účet.

Informace o přihlášení na kurzy a jejich zaplacení jsou k nahlédnutí zde.

Osobní přihlášení je možné na adrese:

KTV MFF, Bruslařská 10, Hostivař
č. dveří 151 (pí. Domalípová 274 877 521) v úředních hodinách
nebo po tel. domluvě.

Dotazy k jednotlivým kurzům směřujte na vedoucí kurzů.